El reciclatge dels envasos segueix sent el punt feble de la gestió de residus

Reciclatge d'envasos

Es constata que molts establiments d'hoteleria encara no disposen d'un contenidor específic

La recollida selectiva dels envasos continua sent l'àmbit on encara falta més per millorar pel que fa al reciclatge.

Així ha quedat constatat en el balanç que es va fer ahir de les dades de l'any 2012 a la reunió de la comissió del pla nacional de residus. I és que, si bé les dades de la separació del paper i el cartró i del vidre es mantenen a uns nivells elevats i propers als objectius marcats per a l'any 2015, no succeeix el mateix amb el material que ha d'anar al contenidor groc.

Al llarg del darrer exercici, i segons les dades de l'informe sobre gestió de residus facilitades ahir pel Govern, els contenidors específics per als envasos –ja siguin els destinats a la ciutadania en general com els que han de tenir les empreses– van recollir al Principat tot just 846 tones de material. Això significaria només el 14,5% del que es genera i, malgrat representar una millora en relació amb les dades del 2011 (13%), encara està molt lluny del percentatge que marca per al 2015 el pla nacional de residus, que és del 25%.

Des del Govern s'admet que, amb les dades sobre la taula, queda clar que cal insistir en la conscienciació per reciclar aquestes deixalles i millorar en aquest àmbit. De fet, i segons es reconeix al mateix informe, durant l'any passat "el departament de Medi Ambient ha dut a terme una inspecció a tots els establiments del sector de l'hoteleria i ha detectat que molts encara no disposen del contenidor apropiat". El Govern va deixar clar que "s'està treballant prop dels productors singulars" perquè millorin "el sistema de recollida".

Vidre i paper

Millors són les dades pel que fa al material dels altres contenidors, el verd per al vidre i el blau per al cartró i el paper. En aquest sentit, des de Medi Ambient es parla d'estabilització en les tones d'aquests residus recollits al llarg del 2012. Així, i pel que fa al vidre, es van arribar a recopilar 2.560 tones que, segons les estimacions del departament, suposarien el 70% del total que es genera. La dada seria idèntica a la de l'any anterior i estaria prop de la fita marcada per al 2015, que és del 75%, tot i que ja per sobre de les exigències en l'àmbit europeu, que són del 60%.

Als contenidors blaus hi van arribar durant el 2012 un total de 9.643 tones de paper i cartró, lleugerament per sota de la del 2011. Tot i això, el percentatge amb relació al total que es genera s'hauria incrementat en un punt, passant del 65% al 66%. Quedaria sis punts per sobre del que exigeixen els estàndards europeus i quatre per sota del 70% que esta estipulat al pla nacional de residus com a fita a assolir per al 2015.

Pel que fa als residus que no es poden reciclar ni reutilitzar i, per tant, acaben sent enviats al centre de tractament de la Comella, en total es van incinerar 34.714 tones, xifra molt inferior a les 45.000 de mitjana per a la qual està calculada la instal·lació. Això va permetre generar un total de 15.231 megawatts per hora d'energia elèctrica. La major part d'aquest material correspon a residus sòlids urbans –la brossa recollida dels contenidors– (28.569 tones). També destaquen les 2.563 tones de fangs provinents de les depuradores.

Durant la reunió de la comissió del pla nacional de residus es va voler destacar la tasca de dues entitats solidàries, Càritas i Carisma. I és que, a banda de donar suport a famílies que estan tenint dificultats econòmiques, aquestes ONG amb els seus projectes (banc d'aliments i rober en el cas de la primera i mercat de segona ma, en l'altre) també contribueixen a la reutilització de material. Com a exemple, l'informe fet públic ahir recorda que el rober de Càritas va recollir 52,5 tones de roba i un total de 228 des del 2007, i que el banc d'aliments va repartir 99.175 unitats a un total de 196 beneficiaris.

diariandorra.ad