1a JORNADA INTERNACIONAL ECONOMIA CIRCULAR

1a JORNADA INTERNACIONAL ECONOMIA CIRCULARQuè és l'economia circular?

L'economia circular és una filosofia d'organització de sistemes inspirada en els éssers vius, que persegueix el canvi d'una economia lineal (produir, usar i llençar) cap a un model circular, tal com passa a la natura.

Per a això, divideix els components dels productes en dos grups generals: nutrients biològics i tècnics (biological and technological nutrients).

Els nutrients biològics són biodegradables es poden introduir en la naturalesa després que el seu valor d'ús ja no sigui rendible. Exemples de nutrients biològics podrien ser teixits de cotó, materials plàstics biodegradables (àcid polilàctic, PLA), orgànics (sabó), etc.

Els nutrients tècnics fan referència als components tecnològics que són poc aptes per als éssers vius i, per això, són reutilitzats un cop i un altre sense entrar en la naturalesa. Aquests components es dissenyen per poder ser acoblats i desmuntats un gran nombre de vegades, afavorint la reutilització de materials i l'estalvi energètic.

Objectius

  • Reunir en un mateix escenari a tots els actors en l'àmbit mediambiental i el del reciclatge per posar idees en comú, establir i potenciar relacions entre empreses Andorranes i Espanyoles.
  • Veure realitats diferents en la gestió dels residus, per intercanviar impressions i avançar juntament en l’economia circular.
  • Comptar amb la presencia dels representats governamentals responsables de la gestió mediambiental Andorrans, Espanyols, Catalans i Francesos, per veure diferents realitats tant de país com d’autonomia per la proximitat de Catalunya-Andorra i la casuística que això comporta.
  • Definir una estratègia comú de futur, tenint en compte les directrius de la Unió Europea, tenint en compte que el paquet d'economia circular es una realitat.