Càpsules divulgatives

L’Associació de Gestors de Residus d’Andorra, l’AGREDA, impulsa una campanya de divulgació amb l’objectiu de donar a conèixer la important i desconeguda tasca que duen a terme les empreses que gestionen els residus al país.

En paraules del president de l’AGREDA, Francesc Zamora, aquestes càpsules volen servir “perquè la gent vegi què passa amb els residus un cop arriben al contenidor i quin tractament en fan les empreses especialitzades en la gestió dels residus.”

Les càpsules tracten 16 temàtiques diferents: Envasos, vidre, paper i cartró, matèria orgànica, residus sanitaris, residus de la construcció, ferralla, desballestament de vehicles, residus dels tallers, aparells elèctrics, depuradores, residus carnis, olis vegetals, residus perillosos, hidrocarburs i hidrocuratges i el residu sòlid urbà.

Són vídeos temàtics que inclouen des del procés de recollida i tractament més conegut per tothom, com el del vidre o el cartró, a d’altres més desconeguts com el de la ferralla, dels residus tòxics o dels materials de rebuig provinents de la construcció, i permetrà conèixer amb detall els processos de valorització de diversos tipus de materials.

Aquesta campanya ha comptat amb la implicació de totes les empreses que formen part de l’AGREDA, així com de CTRASA, i explica -en primera persona- com es gestionen els diferents tipus de residus que es generen al país.

A més, aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i de Ràdio Televisió d’Andorra.

La voluntat és que la societat conegui millor la important tasca que fan els gestors de residus i potenciar el reciclatge i la recollida selectiva.