INFO IMPORTANT dels CURSOS PRESENCIALS, en quant a les mesures preventives (COVID-19 controlat):

  • Els i les alumnes, professorat i altre personal amb símptomes clars compatibles amb un COVID-19 no hauran d'acudir al centre de formació.
  • En cas de dubte, o presència de possibles símptomes, informem que es prendrà la temperatura amb un termòmetre làser previ a la entrada a la sala.
  • S'intensificaran les mesures de neteja i desinfecció a tota la sala de formació, en el dia previ i posterior al curs.
  • Les zones comuns o zones de pas (recepció) s'utilitzaran el mínim imprescindible per als desplaçaments d'uns espais a uns altres, evitant el seu ús per a un altre tipus d'activitats (converses, cafès, etc...), i es respectarà la distància de seguretat.
  • La distància de seguretat entre els alumnes està assegurada a la sala (aforament màxim 8 persones).
  • Ventilació de la sala de forma permanent (5 finestres obertes).
  • Desallotjament de la sala, durant 10 minuts i cada hora, per una ventilació completa.
  • Subministrament de gel desinfectant de forma permanent i tantes vegades com sigui necessari.
  • Obligatòria la utilització de mascareta durant tot el curs (l’ha de portar el alumne).
  • Obligatori que cada alumne porti el seu bolígraf i bloc de notes per prendre apunts.