OCTUBRE 2018
DESEMBRE 2018
3
12
Octubre 2018
3 Dim
2018/3 - Curs de capacitació de l’operari en la gestió de residus (8H)
ECOTÈCNIC
3 i 4 D'OCTUBRE 2018 L’objectiu principal del curs de Capacitació de l’operari en la gestió de residus és el de capacitar en l’àmbit de la gestió de residus a operaris, en un entorn participatiu i pràctic, analitzar els diferents tipus de residus, la seva classificació, la legislació d’aplicació i les diferents tècniques que es poden aplicar en la seva gestió. El curs és presencial, permet dotar a l'alumne de la part teòrica i pràctica garantint una òptima distribució lectiva i pràctica de 8 h
Desembre 2018
12 Dim
2018/4 - Curs de capacitació de l’operari en la gestió de residus (8H)
ECOTÈCNIC
12 I 13 DE DESEMBRE 2018 L’objectiu principal del curs de Capacitació de l’operari en la gestió de residus és el de capacitar en l’àmbit de la gestió de residus a operaris, en un entorn participatiu i pràctic, analitzar els diferents tipus de residus, la seva classificació, la legislació d’aplicació i les diferents tècniques que es poden aplicar en la seva gestió. El curs és presencial, permet dotar a l'alumne de la part teòrica i pràctica garantint una òptima distribució lectiva i pràctica de 8 h