AGREDA ORGANITZA CURS PER A LA GESTIÓ DE L'AMIANT

AGREDA AMIANT

L’Associació de Gestors de Residus (Agreda) organitza novament un curs amb l’objectiu de facilitar als participants la capacitació necessària per als treballs amb amiant: conèixer-lo i identificar els materials sospitosos de contenir-ne. En aquesta segona edició del Curs per a la gestió de l’amiant, que va començar ahir, hi ha inscrits fins a vint alumnes: deu al curs que es dirigeix als perfils tècnics i deu més al curs dirigit als operaris.

 Per gestionar i manipular l’amiant cal formació. Així s’estableix en el reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant o de materials que en continguin. És per això que l’Associació de Gestors de Residus organitza aquesta setmana el curs amb l’objectiu de facilitar als participants la capacitació necessària per als treballs amb amiant. Per donar la màxima qualitat als alumnes, la formació es diferencia per a dos perfils: una per a tècnics (arquitectes, enginyers, encarregats d’obra, tècnics de riscos laborals, tècnics en la gestió de residus) i una per a operaris (de la construcció i gestors de residus). 

El programa del curs, de vint hores (10+10), passa per la definició dels treballs, les tècniques preventives específiques, els mitjans auxiliars, els equips i eines, la coordinació d’activitats empresarials i les pràctiques professionals.


La formació es impartida per els següents professionals:

 • Aureli Arribas i Codina
  Enginyer Industrial
  Tècnic superior en prevenció de riscos en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada.
  Experiència en la seguretat i la salut en el treball de mes de 15 anys, essent director de Barcelona d’ASEPEYO, Director-Gerent amb la creació d’Assegurprevenció.
  Actualment liderant el projecte del servei de prevenció MUTUAND i PlusPreven.
 • Dr. Sarandeses
  Metge especialista via MIR en medicina del treball i medicina familiar i comunitària.
  Metge forense en excedència.
  Ex-director mèdic provincial de Mútua Universal-Girona.
  Ha estat consultor de l’Instituto Nacional de Silicosis i pneumoconiosis de Oviedo.
 • Marc Gay
  Llicenciat Ciencies Ambientals, per la Universitat de Girona.
  Tecnic superior PRL. UPC, Barcelona.
  Perit judicial en PRL. U. Alcalá de Henares.
  Especialista en amiant: analista laboratori, com a tecnic prevencio, inspector amiant, formador, perit judicial, des de l'any 2008, treballant per a l'empresa Fibrecount Iberica,s.l.
  Obtenció de l'homologació del laboratori l'any 2011.
  Redactor de plans de treball per a retirada amiant i no friable des de l'any 2007.

La propera formació esta prevista per la setmana del 6 de novembre.