Els ramaders podran a partir d'ara transportar residus carnis

Els ramaders podran a partir d'ara transportar residus carnis

El Consell de Ministres de dimecres passat va aprovar la modificació del reglament de gestió de residus a petició del col·lectiu de pagesos i ramaders i del Departament de Patrimoni Natural. La modificació apunta tres objectius per facilitar el transport del residu carni que fins ara era obligatori fer a través d'empreses especialitzades en la gestió de residus i a partir d'ara ho podrà fer el mateix ramader o tractant de carn complint, evidentment, una sèrie de garanties sanitàries per no contaminar ni posar en perill la salut de les persones. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que com que «són operadors petits aquesta modificació els permetrà abaratir els costos».

En contrapartida a les empreses especialitzades en la gestió de residus també «se'ls alleugereixen els tràmits per poder operar i no haver de fer tanta paperassa», va afegir Cinca. Així els formularis seran més senzills tot i respectar la normativa de la Unió Europea en aquesta matèria. I per alleugerir els costos dels operadors especialitzats, el ministre també va explicar que només se'ls demanarà una fiança per a cada transport i no per a cada tipus de residu, i que desapareixerà l'assegurança de responsabilitat civil per al transport de qualsevol tipus de residu. Cinca va explicar que si en un mateix viatge un operador transporta més d'un tipus de residu, havia de dipositar una fiança per a cada tipus i a més contractar una assegurança per l'activitat però també per la responsabilitat civil de l'activitat, cas per cas. I va argumentar que «aquestes empreses especialitzades ja tenen una assegurança de responsabilitat civil contractada com a empresa, per tant, els estalviem una duplicitat de costos». De fet, la responsabilitat civil del transport ja queda garantida en l'assegurança del negoci.

Per últim, Cinca va anunciar que s'equiparen les regles de joc per als gestors de residus públics i privats, ja que fins ara certs operadors públics, sobretot comunals, no estaven subjectes a la reglamentació. Cinca va afirmar que a partir d'ara «el nivell d'exigència serà el mateix per a tots».

ASPECTES CONCRETS / Pel que fa al reglament que regula la gestió dels residus carnis, l'article 6 incorpora la possibilitat de transportar-los al centre de tractament i d'eliminació sense l'obligació de contractar un gestor privat per als animals salvatges procedents de les activitats de recuperació de fauna i per quantitats limitades d'animals procedents de les explotacions ramaderes. No obstant, el trasllat ha de garantir que no es produeixen vessaments dels contingut i la impermeabilitat a l'aigua Els gestors de residus no disposaven en molts casos de tota la maquinària específica per fer-ne la recollida.

La normativa s'ha adaptat a la gestió actual de residus del Principat, deu anys després de l'entrada en vigor de la Llei de residus i del Reglament de gestors privats de residus. El reglament deroga el de Gestors Privats, per ampliar-ne l'abast tant al sector públic com privat, pel que fa a les condicions de transport i emmagatzematge dels residus. Amb la modificació s'estableix, a més,una fiança i assegurança única per l'activitat de gestoria.
ELPERIODIC.AD