Participació d'AGREDA al "V Encuentro de la Recuperación"

Participació d'AGREDA al "V Encuentro de la Recuperación"

El President de l'Associació de Gestors de Residus d'Andorra, acompanyat de diversos membres de la Junta Directiva, va participar al "V Encuentro de la Recuperacion" organitzat pel Gremi de Recuperació de Catalunya.

En l'esmentat acte, el Sr. Miquel Àngel Armengol, va fer un breu resum de la Patronal Andorrana del sector, així com de les sinergies empresarials entre empresaris Andorrans, Catalans i Espanyols.

Alhora i dins del marc del Congrés on es va reflexionar sobre les politiques en aquesta matèria, i les implicacions socials que aquesta activitat té amb la pobresa, es van exposar els problemes del sector, així com les possibles solucions, sense oblidar l'important paper que juguen les forces del estat en el control del Intrusisme empresarial.

El President, va fer esment de dades concretes sobre els nivells de recuperació a Andorra, on per exemple en recollida selectiva, estem al 66% amb paper i cartró, amb un objectiu pel 2015 del 80%, estem amb un 70% en recollida de vidre amb l'objectiu d'arribar al 75%, i en un 14,5% en recollida d'envasos amb un objectiu del 25%.

www.agreda.ad