Descripció

Reglament de gestors de residus (del 10 de desembre 2014)

Article 4

Obligacions dels gestors de residus

f) Disposar de personal degudament format per a la gestió dels residus segons la seva tipologia.

OBJECTIUS

 • Capacitar en l’àmbit de la gestió de residus a operaris, en un entorn participatiu i pràctic
 • Analitzar els diferents tipus de residus, la seva classificació, la legislació d’aplicació i les diferents tècniques que es poden aplicar en la seva gestió.
 • Conèixer els principals riscos a que poden veure’s implicats els operaris i les mesures preventives a aplicar.
 • Conèixer els símptomes i reduir els riscos
 • Descriure les condicions òptimes del lloc de treball, postures, il·luminació, etc...
 • Conèixer les actuacions en cas de primers auxilis i emergències.

CURS DIRIGIT A

Gestors de residus.

Programa

El curs queda repartit en les unitats següents:

UNITAT 1: MARC NORMATIU. Conceptes i definicions.

 • Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus (14/12/2004)
 • Catàleg nacional de residus (CNR – 27/4/2005)
 • Reglament de gestors de residus (17/12/2014) + Reglament de modificació del Reglament de gestor de residus (5/10/2016)
 • Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis (27/6/2007) + Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió de residus carnis (17/12/2014)
 • Reglament pel qual es regula la gestió de residus sanitaris (24/1/2007)
 • Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos (17/12/2014)
 • Decret del 14 de maig del 2008, de modificació del reglament d’exportació de residus (21/5/2008)

UNITAT 2: GESTIÓ DE RESIDUS

 • Gestió interna (Centre productor)
 • Gestió externa

UNITAT 3: RECOLLIDA I TRANSPORT

 • Residus urbans i assimilables a urbans
 • Residus específics
 • Residus perillosos

UNITAT 4: MANIPULACIÓ

 • Envasat
 • Etiquetatge

UNITAT 5: EMMAGATZEMATGE

 • Entitats d’emmagatzematge

UNITAT 6: TRACTAMENT

 • Prevenció
 • Valorització material
 • Valorització energètica
 • Eliminació: abocadors

UNITAT 7: EXPORTACIÓ

 • Tipus de residus i tractament

UNITAT 8: CAS PRÀCTIC

TITOLACIÓ

Certificat lliurat pel formador i l’Associació de Gestors de Residus d’Andorra

Horari

De 15.00h a 19.00h

Durada

4h (Pràctic + Lectiu)

Lloc

ECOTÈCNIC

C/. Esteve Dolsa 48, 2n pis

AD500 Andorra la Vella

Telèfon: (+376) 800215

Detalls de l'esdeveniment

Disponibilitat:0
Reserves Fins:15/03/2021
Comença el:16/03/2021
Finalitza el:16/03/2021
Location:ECOTÈCNIC - C/. Esteve Dolsa 48, Edifici Els Marginets 2n pis – Andorra la Vella

INFO IMPORTANT dels CURSOS PRESENCIALS, en quant a les mesures preventives (COVID-19 controlat):

 • Els i les alumnes, professorat i altre personal amb símptomes clars compatibles amb un COVID-19 no hauran d'acudir al centre de formació.
 • En cas de dubte, o presència de possibles símptomes, informem que es prendrà la temperatura amb un termòmetre làser previ a la entrada a la sala.
 • S'intensificaran les mesures de neteja i desinfecció a tota la sala de formació, en el dia previ i posterior al curs.
 • Les zones comuns o zones de pas (recepció) s'utilitzaran el mínim imprescindible per als desplaçaments d'uns espais a uns altres, evitant el seu ús per a un altre tipus d'activitats (converses, cafès, etc...), i es respectarà la distància de seguretat.
 • La distància de seguretat entre els alumnes està assegurada a la sala (aforament màxim 8 persones).
 • Ventilació de la sala de forma permanent (5 finestres obertes).
 • Desallotjament de la sala, durant 10 minuts i cada hora, per una ventilació completa.
 • Subministrament de gel desinfectant de forma permanent i tantes vegades com sigui necessari.
 • Obligatòria la utilització de mascareta durant tot el curs (l’ha de portar el alumne).
 • Obligatori que cada alumne porti el seu bolígraf i bloc de notes per prendre apunts.