Descripció

Segons el Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d’amiant o de materials que en continguin.
El reglament estableix l’obligatorietat de formació especifica per a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant la seva manipulació en el treball.

L’objectiu general de la formació proposada consisteix en facilitar als participant la capacitació necessària per als treballs amb amiant.

Donant compliment als articles:

 • Article 18è: consulta i participació.
 • Article 19è: formació dels treballadors.
 • Article 20è: informació dels treballadors.

Del Reglament sobre la Manipulació d’Amiant.

Destinataris: Arquitectes, Enginyers, Encarregats d’Obra, Tècnic de riscos laborals, tècnics i operaris en la gestió de residus.

Objectiu:

L’objectiu general de la formació proposada consisteix en facilitar als participant la capacitació necessària per a conèixer que és l’amiant, poder identificar els materials amb amiant més habituals, sospitar de materials desconeguts i conèixer els riscos associats a l’exposició a fibres d’amiant. L’objectiu específic del curs seria el de preparar tècnicament els alumnes per a poder gestionar materials en amiant: identificació, avaluació del risc i planificació i execució de treballs amb risc d’exposició a fibres d’amiant

Equip docent: Professionals del Equip d ’Ecotecnic, i formadors tècnics superiors en riscos laborals de l’empresa MUTUAND, validats per l’Associació de Gestors de Residus.

Contingut:

 • Definició dels treballs
 • Tècniques preventives específiques
 • Mitjans auxiliars, equips i eines
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Pràctiques professionals

Horari: 15.00 h a 19.00 h

Lloc: ECOTÈCNIC - C/. Esteve Dolsa 48, Edifici Els Marginets 2n pis – Andorra la Vella

Places limitades: 8 alumnes

Location

Bigger Smaller

Detalls de l'esdeveniment

Disponibilitat:6
Reserves Fins:02/07/2021
Comença el:05/07/2021
Finalitza el:08/07/2021

Reserva

Preu:
€ 495.00

INFO IMPORTANT dels CURSOS PRESENCIALS, en quant a les mesures preventives (COVID-19 controlat):

 • Els i les alumnes, professorat i altre personal amb símptomes clars compatibles amb un COVID-19 no hauran d'acudir al centre de formació.
 • En cas de dubte, o presència de possibles símptomes, informem que es prendrà la temperatura amb un termòmetre làser previ a la entrada a la sala.
 • S'intensificaran les mesures de neteja i desinfecció a tota la sala de formació, en el dia previ i posterior al curs.
 • Les zones comuns o zones de pas (recepció) s'utilitzaran el mínim imprescindible per als desplaçaments d'uns espais a uns altres, evitant el seu ús per a un altre tipus d'activitats (converses, cafès, etc...), i es respectarà la distància de seguretat.
 • La distància de seguretat entre els alumnes està assegurada a la sala (aforament màxim 8 persones).
 • Ventilació de la sala de forma permanent (5 finestres obertes).
 • Desallotjament de la sala, durant 10 minuts i cada hora, per una ventilació completa.
 • Subministrament de gel desinfectant de forma permanent i tantes vegades com sigui necessari.
 • Obligatòria la utilització de mascareta durant tot el curs (l’ha de portar el alumne).
 • Obligatori que cada alumne porti el seu bolígraf i bloc de notes per prendre apunts.